Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Pekşeker Olarak Çalışanlarımız, Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimizle Birlikte Faaliyetlerimizi Çağın Gerekleri, Dürüstlük ve Güven İçinde Sürdürmeyi Hedeflemekteyiz. Toplum Bilinci İle Üretim Tesisimizde Tüm İş Ortaklarımıza Şirket Politikamızı Sunmakta Öncelikle Yasalarımıza, Müşterilerimizin Üretim Prosedürlerine ve Sosyal Standartlara Uygun Olarak Çalışmakta ve Onları Bu Anlayışa Ortak Olmaya Davet Etmekteyiz.

Pekşeker Şirket Politikası Aşağıda Belirtilmiş Kriterleri İçermektedir

Pekşeker; Çalışanlarını Hiçbir Konuda Baskı Altında Çalıştırmamaktadır. Tüm Çalışanlar Eşit Şartlar Altında Kendi Rızaları İle Uygun Pozisyonlarda İstihdam Edilmektedir.

Pekşeker; Tüm Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği İçin Yasal Gereklilikleri Yerine Getirmekte, Personelin Tüm Sağlık ve Güvenlik Risklerini Önlemek İçin Gerekli Tedbirleri Almakta ve Eğitim Olanakları İle Gelişimlerini Destekleyip İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlamaktadır.

Çalışanlarımızın Çalışma Ortamı Yeterli Donanıma Sahip Olup, Temel İhtiyaçlarını Hijyenik Koşullarda Sağlamaları İçin Her Türlü İmkan Sunulmaktadır.

Pekşeker Çalışanları Her Türlü Özgürlüğü Olduğu Gibi Toplu Sözleşme ve Birlik Kurma Konusunda da Özgürdür.

Pelşeker' de Çalışanlar Fikir, İnanç Özgürlüğüne Sahip Olup, Kimseye Dil, Din, Irk, Cinsiyet, Sosyal Sınıf, Yaş ve Birlik Üyeliği Gibi Konularda Ayrımcılık Uygulanmamaktadır.

Pekşeker; Çalışma Saatlerini Yasaların Öngördüğü Şekilde Düzenlemekte ve Çalışanlarına Haftada Bir Gün İzin Vermektedir.

Pekşeker; Çalışanlarına Asgari Ücretin Altında Ödeme Gerçekleştirmez. Tüm Çalışanların Sigortası İlk İşe Giriş Tarihinde Yapılmaktadır.

Pekşeker' de Günlük Çalışma Saatleri İş Kanunu’na Göre Düzenlenir.

Pekşeker; İşe Alımlarda Tüm Çalışanların Kimlik Bilgilerini Kontrol Ederek, Doğum Tarihlerini İnceler.

Pekşeker Ücret Politikası Çalışanlarımızın Bilgi ve Becerilerine Göre Değişmektedir.

Pekşeker Çalışanlar İstek ve Şikâyetlerini İşçi Temsilcileri Vasıtası İle Yönetime Bildirmekte ve Bu Konuların Çözümleri Yönetim Tarafından Analiz Edilerek Sonuçlandırılmaktadır

Hiçbir Çalışanımız Fiziki Veya Maddi Disiplin Kurallarınca Disipline Edilmemekte, Çalışanlarımızın Gelişimi Eğitimler ve Talimatlar İle Sağlanmaktadır.

Pekşeker Çevre Kirlenmesine ve Doğanın Korunmasına Karşı Sosyal Sorumluluğunu Yerine Getirmekte ve Çalışanlarını Bu Konuda Bilinçlendirmektedir.

Pekşeker Şirket Politikasındaki Tüm Kriterleri Sosyal Yönetim ve Kalite Yönetim Sistemleri İle Kontrol Altına Almakta ve Çağdaş Bir Yönetim Sistemi İle Yönetmekte, Faaliyetlerini Sürdürmeyi Tüm Tedarikçileri ve İş Ortakları İle Birlikte Hedeflemektedir.

Pekşeker