Sosyal Sorumluluk

Pekşeker olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte faaliyetlerimizi çağın gerekleri, dürüstlük ve güven içinde sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Toplum bilinci ile üretim tesisimizde tüm iş ortaklarımıza şirket politikamızı sunmakta öncelikle yasalarımıza, müşterilerimizin üretim prosedürlerine ve sosyal standartlara uygun olarak çalışmakta ve onları bu anlayışa ortak olmaya davet etmekteyiz.

Pekşeker şirket politikası aşağıda belirtilmiş kriterleri içermektedir:

Pekşeker; çalışanlarını hiçbir konuda baskı altında çalıştırmamaktadır. Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edilmektedir.

Pekşeker; tüm çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmekte, personelin tüm sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli tedbirleri almakta ve eğitim olanakları ile gelişimlerini destekleyip iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktadır.

Çalışanlarımızın çalışma ortamı yeterli donanıma sahip olup, temel ihtiyaçlarını hijyenik koşullarda sağlamaları için her türlü imkan sunulmaktadır.

Pekşeker çalışanları her türlü özgürlüğü olduğu gibi toplu sözleşme ve birlik kurma konusunda da özgürdür.

Pelşeker' de çalışanlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup, kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık uygulanmamaktadır.

Pekşeker; çalışma saatlerini yasaların öngördüğü şekilde düzenlemekte ve çalışanlarına haftada bir gün izin vermektedir.

Pekşeker; çalışanlarına asgari ücretin altında ödeme gerçekleştirmez. Tüm çalışanların sigortası ilk işe giriş tarihinde yapılmaktadır.

Pekşeker' de günlük çalışma saatleri iş kanunu’na göre düzenlenir.

Pekşeker; işe alımlarda tüm çalışanların kimlik bilgilerini kontrol ederek, doğum tarihlerini inceler.

Pekşeker ücret politikası çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine göre değişmektedir.

Pekşeker çalışanlar istek ve şikâyetlerini işçi temsilcileri vasıtası ile yönetime bildirmekte ve bu konuların çözümleri yönetim tarafından analiz edilerek sonuçlandırılmaktadır.

Hiçbir çalışanımız fiziki veya maddi disiplin kurallarınca disipline edilmemekte, çalışanlarımızın gelişimi eğitimler ve talimatlar ile sağlanmaktadır.

Pekşeker çevre kirlenmesine ve doğanın korunmasına karşı sosyal sorumluluğunu yerine getirmekte ve çalışanlarını bu konuda bilinçlendirmektedir.

Pekşeker şirket politikasındaki tüm kriterleri sosyal yönetim ve kalite yönetim sistemleri ile kontrol altına almakta ve çağdaş bir yönetim sistemi ile yönetmekte, faaliyetlerini sürdürmeyi tüm tedarikçileri ve iş ortakları ile birlikte hedeflemektedir.