ISO 22000 SAHÝBÝ ÝLK ÞEKER ;

ÞEKERLE ÝLGÝLÝ MERAK ETTÝKLERÝNÝZ ?

 

  • Pekþeker çok çabuk erir,
  • Pekþeker yaðlanmaz,
  • Pekþeker köpük yapmaz,

Çünkü; Pekþeker üretimde þekerin buharla kurutulduðu chambon teknolojisi kullanýlmaktadýr. Sadece, üretimde buhar ile kurutulan küp þekerler çabuk erir, köpük ve yað yapmaz. Küp þeker üretimimizde asla hiçbir katký maddesi kullanýlmamaktadýr. Ürünlerimiz %100 doðal þeker pancarýndan üretilmektedir.

ÞÝRKET PROFÝLÝ ;

Üzerinde Pekþeker markasý taþýyan tüm ürünler, Marmaraçay'ýn sahibi olduðu modern tesislerde üretilmektedir.

Marmaraçay; Çaykur'un Marmara Bölgesi bayilerinin ortaklýðý ile kurulmuþ, Çaykur'u ve ürünlerini desteklemek adýna her türlü pazarlama faaliyetlerini yapan bir reklam ve tanýtým þirketidir.

Pekþeker markasý altýnda üretilen tüm ürünler, Türk Gýda Kodeksi'ne uygun ve hijyenik ortamda imal edilmektedir.

Pekþeker, uluslar arasý kalite güvence standartlarýnýn günümüzdeki en üst seviyesi olan, ISO 22000:2005 Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi belgesiyle belgelendirilmiþ ilk ve tek þeker markasýdýr. Pekþeker'in benzersiz özellikleri kalitemizin teminatýdýr.

 

ÜRETÝM

Copyright (c) 2008 www.pekseker.com.tr. Hosting by bishim.com